Büyük intermediate buhranı ve unutulmaması gerekenler